Ana səhifə Həyatı Əsərləri Məqalələr Fotoqalereya

Əsərləri

"Əli və Nino"

Romanda Azərbaycanda XX-ci əsrin əvvəllərində baş verən hadisələrdən bəhs edilir: Birinci Dünya Müharibəsi, Azərbaycan Demokratik Respublikasının quruluşu və istilaçılara qarşi olan davası, avropalılar və şərqlilərin fərqli dünyabaxışları, və s. Əsər boyu Əli bəy Şirvanşirin və Ninonun bir birinə olan sevgisindən çox gözəl yazılıb.

"Əli və Nino" - azərbaycan dilində

"Али и Нино" - на русском языке


"Iki Od Arasında"
Tarixi roman.
Əsərdə Qarabağ xanlığında Ibrahimxəlil xanın dövründə baş verən hadisələr təsvir olunub.
"Bu əsər yazıçının ən bitkin romanlarından biri olduğu kimi, həm də tarixi, adət və ənənələri, inam və etiqadları, sınaq və yozumları, ayin və mərasimləri çox yaxşı bilən folklorçu, tarixçi, etnoqraf, şərqşunas alimin bütün müşahidə və tədqiqlərinin kiçik həcmli qamusudur." Məmmədhüseyn Təhmasib, "Ədib-alim", "Ədəbiyyat və İncəsənət" q., 9 dekabr 1967

"Между двух огней" - на русском языке


"Qızlar bulağı"
 

Roman tariximizin ən qədim dovrlərinə həsr edilib.
Bu əsəri yazarkən müəllif çox böyük tədqiqat işi aparmışdır.

"Девичий родник" - на русском языке


"Studentlər"

Kiyev təhsil illərinin müşahidələrindən doğan "Studentlər" romanı Çəmənzəminlinin ictimai fikir meydanında söylədiyi öz sözü, öz mülahizələri idi.

"Studetlər" romanı

"1917-ci ildə" romanı


"Холодный поцелуй"

Yusif Vəzirin qimnaziyada oxuyarkən yazdığı hekayəsi.
Hekayə "Əli və Nino" romanının ilk original versiyasıdır.


Müstəqilliyimizi istəyiriksə...
Y.V.Çəmənzəminlinin inqilabdan əvvəl dərc olunmuş bir sıra məqalələri.
Həmin məqalələrdə müəllif erməni diasporunun və rus bolşevizminin türk xalqlarının başına açacağı oyunlardan böyük uzaqgörənliklə danışır.

Yusif Vəzirin gündəliklərindən. Mənbə - Azərbaycan MEA Əlyazmalar Insitutu
 

Юношеская любовь (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли) (усл)

Влияние женщин на меня (из дневника Ю.В. Чеменземинли) (усл.)

Оскорбленное самолюбие (из дневника Юсифа Везира Чеменземинли) (усл)

Кемал (рассказ)

Из письма М.Г. Везирову (усл)

Прощание с Ашгабадом (усл)

Источник для изучения личности М.Г. Везирова (из дневника Ю.В. Чеменземинли)(усл)

В Питере (из дневника Ю.В. Чеменземинли)(усл)